Caspar Stalenhoef
Podcasts en teksten
info@casparstalenhoef.nl

Gepubliceerd: 10 juli 2018
Podcast: Joden en het Huis van Oranje

Opdrachtgever: Joods Cultureel Kwartier, Amsterdam
Lengte: 16 minutenIn deze podcast vertelt conservator Julie-Marthe Cohen het verhaal achter haar tentoonstelling in het Joods Historisch Museum.

Al meer dan 400 jaar bestaat er een wederkerige relatie tussen de Joodse gemeenschap en de opeenvolging van stadhouders (1559 tot 1795), koningen (1815-1890) en koninginnen (1898-2013). In deze tentoonstelling laten kunstwerken en gebruiksvoorwerpen zien dat deze relatie ups & downs had. Cohen is vooral kritisch over het optreden van Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar in deze podcast vertelt ze een persoonlijk verhaal waaruit ook Wilhelmina’s betrokkenheid blijkt.

Aan het woord:
• Emile Schrijver (directeur Joods Cultureel Kwarter)
• Caspar Stalenhoef (host)
• Julie-Marthe Cohen (conservator Joods Cultureel Kwartier)